Đại học Cần Thơ học không tập trung để phòng COVID-19

Trường Đại học Cần Thơ vừa có thông báo về việc tiếp tục học không tập trung để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, từ ngày 22-2 đến 28-2, Trường Đại học Cần Thơ tiếp tục tổ chức giảng dạy và học không tập trung (kể cả lịch dạy và học học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh). Giao cho giảng viên chủ động sắp xếp, lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào việc dạy và học trên cơ sở đảm bảo chất lượng đào tạo.

Viên chức, người lao động của trường làm việc bình thường trở lại từ ngày 22-2 sau khi nghỉ tết Nguyên đán. Các trạm trại, phòng thí nghiệm thực hành phải mở cửa phục vụ học viên và sinh viên làm luận văn tốt nghiệp và nghiên cứu nhưng phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.

Trưởng các đơn vị đào tạo có trách nhiệm thông báo kịp thời cho giảng viên, cố vấn học tập của đơn vị mình nội dung trên để giảng viên liên hệ với sinh viên về việc tổ chức học tập các học phần do mình phụ trách.

Viên chức, người lao động, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và học viên tại các trung tâm của trường cần nâng cao ý thức giữ gìn về sinh, bảo vệ bản thân và bảo vệ cộng đồng để phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời khai báo y tế theo quy định…