Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp họp phiên trù bị

Chiều 17-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành họp phiên trù bị.

Họp phiên trù bị còn có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn vừa được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giới thiệu bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp họp phiên trù bị ảnh 1
Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn dự phiên trù bị. Ảnh: HD

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp họp phiên trù bị ảnh 2
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: HD

Tại phiên trù bị, đại biểu Đại hội đã thông qua quy chế làm việc, nội quy Đại hội, một số nội dung liên quan đến bầu cử tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đã thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch gồm 13 người, Đoàn Thư ký 03 người, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội 03 người. Đồng thời, phiên họp đã thông qua chương trình làm việc của Đại hội ở phiên chính thức; chia tổ đại biểu và hướng dẫn sinh hoạt cho các tổ đại biểu.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp họp phiên trù bị ảnh 3
Các đại biểu bầu Đoàn chủ tịch. Ảnh: HD

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ chính thức khai mạc vào sáng mai (18-10),  bế mạc vào ngày 20-10.

Chính phủ sẽ không quy định khung giá đất

Chính phủ sẽ không quy định khung giá đất

(PLO)- Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về chính sách đất đai vừa được ban hành có điểm mới là bỏ khung gia đất của Chính phủ, nhưng giữ bảng giá đất của địa phương.