Đắk Lắk thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp sở

Việc tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở nhằm từng bước xây dựng cơ chế sử dụng và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý bình đẳng, dân chủ, công khai, khách quan. Qua đó có thể chọn những cán bộ có phẩm chất, năng lực, trình độ và triển vọng phục vụ sự nghiệp phát triển của tỉnh…, đồng thời tạo môi trường để cán bộ tự nghiên cứu, nâng cao trình độ; đưa ra các đề án, giải pháp hay để phát triển ngành, lĩnh vực.

Các sở có chức danh lãnh đạo, quản lý thi tuyển phải niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan về các nội dung của kỳ thi tuyển; Tạo điều kiện để người đủ điều kiện, tiêu chí tìm hiểu, tiếp cận thông tin liên quan đến thi tuyển. Đồng thời, các sở phải giới thiệu bằng văn bản nhân sự đủ năng lực, điều kiện, tiêu chuẩn cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để đề cử tham gia thi tuyển theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk trực tiếp chỉ đạo tổ chức thi tuyển, quyết định thành lập hội đồng thi tuyển, ban giám sát. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk sẽ tiếp nhận hồ sơ trước ngày 25-2, thời gian thi viết trước ngày 15-3 và thời gian bảo vệ đề án trước ngày 30-3.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thí điểm kế hoạch tuyển chọn bí thư Huyện ủy hai huyện Lắk và Buôn Đôn. Trong đó vị trí bí thư Huyện ủy Buôn Đôn, ứng viên là người dân tộc thiểu số. Theo kế hoạch, ngày 25-2, hội đồng tuyển chọn tổ chức việc tuyển chọn, các ứng viên tham gia tuyển chọn trình bày nội dung chương trình hành động và cam kết trách nhiệm thực hiện ở vị trí chức danh cần tuyển chọn.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm