Đảm bảo đủ điện trong đợt thi đại học, cao đẳng

Bộ Công Thương đánh giá tình hình nắng nóng hiện nay đang diễn ra trên diện rộng và nhiệt độ dự báo sẽ còn tiếp tục tăng cao trong các tháng 6, 7 và 8. Vì vậy bộ này yêu cầu ba đơn vị trên thường xuyên theo dõi tăng trưởng phụ tải điện, diễn biến thủy văn, tình hình vận hành các nhà máy nhiệt điện than, tuabin khí để có dự phòng cần thiết cho vận hành hệ thống điện quốc gia đến cuối mùa khô năm 2014.

Bộ trưởng yêu cầu EVN phối hợp với các đơn vị phát điện quản lý các nhà máy điện tuabin khí Phú Mỹ, Bà Rịa, Nhơn Trạch, Cà Mau đảm bảo khả năng sẵn sàng chuyển đổi chạy dầu DO để đáp ứng nhu cầu điện của hệ thống điện quốc gia khi thiếu khí cho phát điện; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trong các đợt thi tốt nghiệp và thi ĐH, CĐ sắp tới.

TRÀ PHƯƠNG