Từ khóa:

#Đào Anh Kiệt
Tìm thấy 50 kết quả
Trần tình của ông Nguyễn Thành Tài trước tòa

Trần tình của ông Nguyễn Thành Tài trước tòa

(PLO)- Tại tòa, ông Nguyễn Thành Tài nghẹn ngào: “Xem như tất cả đều bị xóa sạch, tôi không nói mình bị thiệt hơn. Tôi chỉ muốn nói một điều thôi, tôi muốn có sự công bằng”.