Đẩy nhanh tiến độ, nâng chất lượng lập quy hoạch

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)-  Ngày 20-4, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Công điện 364/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gửi bộ trưởng các bộ, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành về việc đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030.

Theo công điện, việc triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch nhìn chung còn chậm và còn nhiều hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc; công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan, địa phương chưa kịp thời; việc tích hợp các quy hoạch cấp thấp vào cấp cao hơn, giữa các quy hoạch ngành quốc gia... còn lúng túng; công tác thẩm định quy hoạch gặp nhiều khó khăn...

Để nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ và đáp ứng các yêu cầu đặt ra đối với công tác quy hoạch, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, cá nhân nêu trên tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra theo quy định của Luật Quy hoạch và các văn bản liên quan.

Gần đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27-9-2021 để chỉ đạo và tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền trong việc lập quy hoạch; Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hai hội nghị toàn quốc về các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030.

Mới đây nhất, sáng 19-4, tại phiên họp chuyên đề của Chính phủ liên quan đến Luật Quy hoạch, Thủ tướng cho biết vào kỳ họp tháng 5-2022, Chính phủ sẽ kiến nghị Quốc hội ban hành nghị quyết theo thủ tục rút gọn để tháo gỡ vướng mắc trong công tác quy hoạch.

Theo đó, tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của công tác quy hoạch trong sự phát triển đối với từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương và cả nước. Xác định rõ công tác quy hoạch là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2022 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Chủ động có kế hoạch, lộ trình, biện pháp, phân công trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, công việc cụ thể; tập trung ưu tiên nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, tăng cường công tác phối hợp hiệu quả hơn nữa để hoàn thành việc lập quy hoạch, trình cấp thẩm quyền phê duyệt bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện, hoàn thành việc lập quy hoạch tổng thể quốc gia, trình Quốc hội xem xét, phê duyệt theo quy định; đồng thời khẩn trương lập quy hoạch năm vùng: Đông Nam bộ, Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, đồng bằng sông Hồng, trung du và miền núi phía Bắc bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Bộ trưởng Bộ TN&MT chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện, hoàn thành việc lập quy hoạch không gian biển quốc gia theo nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng, trình Quốc hội xem xét, phê duyệt.

Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm tập trung chỉ đạo và khẩn trương thực hiện hoàn thành việc lập các quy hoạch ngành quốc gia theo nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan để hoàn thành việc lập quy hoạch của tỉnh mình, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo quy định.

Trước đó, để triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5-2-2018 về triển khai thi hành Luật Quy hoạch.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16-8-2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27-7-2020.

Sửa Luật Đất đai và kỳ vọng của Nhân dân vào Quốc hội

Sửa Luật Đất đai và kỳ vọng của Nhân dân vào Quốc hội

(PLO)- Sự kỳ vọng có được một đạo luật chất lượng, khai phóng những điểm nghẽn liên quan đến cơ chế dịch chuyển đất đai thôi thúc người dân đóng góp ý kiến và đã có đến hơn 12 triệu lượt ý kiến góp ý cho đạo luật này