Đề nghị xã hội hóa cải tạo ga Sài Gòn

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết tiêu chí chính để lựa chọn nhà đầu tư là ưu tiên doanh nghiệp có thương hiệu quốc gia về phục vụ hành khách.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị Bộ GTVT xem xét ủy quyền cho hội đồng thành viên tổng công ty phê duyệt phương án sử dụng tổng mặt bằng, phương án cải tạo. Đồng thời, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và ký hợp đồng cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt có điều kiện tòa nhà ga Sài Gòn với đối tác được lựa chọn.

Trước đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) đã đề nghị được cải tạo toàn bộ mặt bằng tầng một, tầng hai ga Sài Gòn với tổng kinh phí khoảng 15 tỉ đồng. Thời gian khởi công dự kiến cuối quý I-2018, thời gian hoàn thành quý II-2018.