Đề thi và gợi ý bài giải môn Hóa Học

Mã đề: 748 do giáo viên trung tâm Vĩnh Viễn thực hiện, mời bạn đọc xemtại đây

Mời bạn đọc xem gợi ý bài giải đề thi môn Hóa, Mã đề: 415 do các giáo viên trung tâm hocmai.vn Online thực hiện

1.D

2.B

3.C

4.D

5.C

6.B

7.D

8.D

9.A

10.C

11.D

12.B

13.D

14.B

15.A

16.B

17.D

18.D

19.A

20.A

21.B

22.B

23.C

24.B

25.D

26.A

27.B

28.C

29.B

30.C

31.D

32.A

33.C

34.A

35.C

36.A

37.B

38.A

39.D

40.A

41.D

42.B

43.A

44.A

45.C

46.C

47.C

48.C

49.A

50.C

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bộ có hướng dẫn dạy tích hợp, giáo viên vẫn rối

Bộ có hướng dẫn dạy tích hợp, giáo viên vẫn rối

(PLO)- Văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về dạy môn tích hợp dù tạo được sự chủ động cho các trường nhưng vẫn chỉ là giải pháp tình thế trong bối cảnh nhiều trường chưa có giáo viên dạy môn học này.