Đề thi và gợi ý giải môn Hóa kỳ thi THPT quốc gia 2019

Đề thi môn Hóa, mã đề 217:

Đề thi và gợi ý giải môn Hóa kỳ thi THPT quốc gia 2019  ảnh 1

Đề thi và gợi ý giải môn Hóa kỳ thi THPT quốc gia 2019  ảnh 2

Đề thi và gợi ý giải môn Hóa kỳ thi THPT quốc gia 2019  ảnh 3

Đề thi và gợi ý giải môn Hóa kỳ thi THPT quốc gia 2019  ảnh 4

Đáp án đề thi môn Hóa, mã đề 204:

1.A

42.A

43.C

44.D

45.C

46.B

47.C

48.B

49.C

50.B

51.A

52.C

53.A

54.C

55.B

56.C

57.D

58.B

59.A

60C

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.D

Mã đề 215, do Trung tâm Vĩnh Viễn thực hiện, mời xem TẠI ĐÂY