Đề thi và gợi ý giải môn Hóa kỳ thi THPT quốc gia 2019

Đề thi môn Hóa, mã đề 217:

Đáp án đề thi môn Hóa, mã đề 204:

1.A

42.A

43.C

44.D

45.C

46.B

47.C

48.B

49.C

50.B

51.A

52.C

53.A

54.C

55.B

56.C

57.D

58.B

59.A

60C

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.D

Mã đề 215, do Trung tâm Vĩnh Viễn thực hiện, mời xem TẠI ĐÂY 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm