Đề xuất mới: Không bắt buộc các sàn thương mại điện tử phải nộp thuế thay

0:00 / 0:00
0:00

Mới đây, Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư 40/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo bộ này, Thông tư 40/2021 (có hiệu lực từ 1-8-2021) mới ban hành nhưng có một số nội dung đã phát sinh vướng mắc nên cần thiết phải có sửa đổi, bổ sung để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và các đối tượng chịu tác động.

Một nội dung mà Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi lần này mà nhiều người, nhiều sàn thương mại điện tử quan tâm đó là về vấn đề nộp thuế thay cho người bán hàng.

Theo đó, theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 8 Thông tư 40/2021 quy định: Tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân theo lộ trình của cơ quan thuế.

Nay dự thảo mới quy định, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự.

Như vậy, nếu như dự thảo được thông qua thì các sàn thương mại điện tử sẽ không phải nộp thuế thay nếu cá nhân không ủy quyền.

Cũng tại dự thảo này, các sàn giao dịch thương mại điện tử tiếp tục được yêu cầu phải có trách nhiệm cung cấp thông tin của cá nhân kinh doanh thông qua sàn như: Họ tên người bán hàng; số định danh cá nhân hoặc CMND/CCCD / hộ chiếu; mã số thuế; địa chỉ; số điện thoại liên lạc; doanh thu bán hàng qua sàn; tài khoản ngân hàng của người bán.

Việc cung cấp thông tin được thực hiện định kỳ hàng quý chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau hoặc theo từng lần phát sinh theo yêu cầu của cơ quan thuế bằng phương thức điện tử.

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.