ĐH Quốc tế công bố đề mẫu và cách làm bài đánh giá năng lực

Được biết, theo dự kiến, năm 2019 Trường ĐH Quốc tế dành từ 40-60% tổng chỉ tiêu cho xét thí sinh từ kỳ kiểm tra năng lực do trường này tự tổ chức.

Theo đó, trường sẽ xét tổng điểm hai môn thi thuộc tổ hợp các môn xét tuyển gồm 1 môn bắt buộc (toán) và 1 môn tự chọn (chọn 1 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh).

Phân bố đề thi và cách làm bài cụ thể như sau :

Môn Toán có 60 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi được kèm theo 4 lựa chọn trả lời cho sẵn A, B, C, D và thí sinh phải chọn một trong các câu trả lời này. Thời gian làm bài là 90 phút.

Nội dung các câu hỏi trong đề thi kiểm tra năng lực thuộc các phần: Chương trình toán lớp 12, các câu hỏi logic bao gồm các áp dụng (vào toán, các bài toán thực tế,...) của các quy tắc logic mệnh đề cơ bản được sử dụng trong các chương trình toán phổ thông trung học.

Cụ thể, nội dung các câu hỏi trong một đề thi thuộc các chủ đề sau đây (với tỷ lệ kèm theo): Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số chiếm tỷ lệ 20% nội dung đề thi; Hàm lũy thừa, hàm mũ, hàm logarit, số phức chiếm tỷ lệ 15% nội dung đề thi; Nguyên hàm và tích phân chiếm tỷ lệ 20% nội dung đề thi; Hình học không gian chiếm tỷ lệ 10% nội dung đề thi; Tọa độ trong không gian, hình học giải tích chiếm tỷ lệ 15% nội dung đề thi; Logic chiếm tỷ lệ 20% nội dung đề thi.

Môn hoá học cũng gồm 60 câu thi trong 90 phút. Câu hỏi được phân thành 2 loại: lý thuyết và bài tập với tỷ lệ 60-40%. Ngoài việc hỏi tập trung về lý thuyết và nội dung, câu hỏi còn đánh giá khả năng suy luận của thí sinh.

Nội dung kiến thức tập trung lớp 12 (80% câu hỏi). Còn lại là câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10 và 11 nhưng là kiến thức nền rất cơ bản, giúp việc tiếp thu và vận dụng kiến thức lớp 12 dễ dàng và có hệ thống, qua đó đánh giá chính xác hơn năng lực học sinh.

Môn sinh học gồm 70 câu hỏi thi trong 90 phút. Môn này có hướng dẫn ôn tập cụ thể từng phần nội dung: tế bào học, thực vật học, động vật học, sinh học phân tử và từng dạng bài tập cụ thể.

Nội dung môn vật lý có thời gian làm bài trong 90 phút, gồm các phần như sau: Dao Động cơ; Sóng cơ; Dòng điện xoay chiều; Dao động và sóng điện từ; Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Vật lý hạt nhân.

Riêng môn tiếng Anh gồm 3 phần: đọc (55 câu), viết (15 câu) và nghe (30 câu).

Đề thi mẫu của các môn như sau:

Môn Toán

Môn tiếng Anh

Môn Hóa học

Môn Vật lý

Môn Sinh học

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm