ĐH Tôn Đức Thắng vào top đại học ảnh hưởng nhất toàn cầu

Thông báo của THE (Times Higher Education) về kết quả xếp hạng những trường ĐH có ảnh hưởng nhất đến sự phát triển bền vững về kinh tế-xã hội hàng đầu thế giới phạm vi toàn cầu, Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) Việt Nam xếp thứ 101-200 trong bảng xếp hạng 2019.

Đặc biệt các tiêu chí Chất lượng giáo dục hạng 48-58, Thành phố và cộng đồng bền vững, Quan hệ đối tác toàn cầu, Bảo vệ khí hậu hạng 60-70 thế giới.

THE Impact Rankings là bảng xếp hạng hình thành với mục đích đo lường sự thành công của các tổ chức giáo dục ĐH trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals: SDGs) theo chuẩn của Liên hiệp quốc.

Bảng xếp hạng gồm 11 tiêu chí SDGs (trong tổng số 17 SDGs theo định nghĩa của Liên hiệp quốc) như chất lượng giáo dục, bình đẳng giới, tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững, công nghệ, sáng tạo và cơ sở hạ tầng, quan hệ đối tác toàn cầu...

Điều kiện cần để một ĐH có thể tham gia bảng xếp hạng này là phải được kiểm định và công nhận bởi các tổ chức kiểm định quốc tế.

Trong kỳ xếp hạng 2019, bảng xếp hạng THE Impact Rankings có 462 ĐH tham gia. Các ĐH của Nhật Bản tham gia nhiều nhất với 42 trường. Tiếp theo là các ĐH của Mỹ, Nga và Anh lần lượt 30, 29, 26 trường.

Dữ liệu thu thập từ các ĐH được THE thẩm định cùng với dữ liệu của từng ĐH từ cơ sở dữ liệu Elsevier (Scopus) để thực hiện xếp hạng.

ĐH Tôn Đức Thắng vào top đại học ảnh hưởng nhất toàn cầu ảnh 1
Kết quả xếp hạng của Đại học Tôn Đức Thắng.

Trong bảng xếp hạng 2019, dẫn đầu là các ĐH Auckland, New Zealand; British Columbia, Canada; Mc Master University, Canada (một ĐH thân hữu của TDTU); University of Manchester, Anh; University of Hongkong; University of Helsinki, Phần Lan...

Đây là các ĐH có tuổi đời trên 100 năm; luôn nằm ở Top 100 ĐH tốt nhất thế giới hầu như ở tất cả các bảng xếp hạng ĐH thế giới.

Cùng nhóm 101-200 với ĐH Tôn Đức Thắng là các ĐH: University of Malaya (Malaysia), University of Massachusetts (United States), Osaka University và Hokkaido University (Japan), KAIST (Hàn Quốc), Lomonosov (Nga)...