Đi nghĩa vụ có được chậm nộp phạt vi phạm giao thông?

Tôi nghe nói nếu nộp phạt trễ thì phải nộp thêm tiền phạt do chậm nộp phạt. Xin hỏi trong trường hợp này, tôi có được miễn tiền chậm nộp phạt hay không?

Bạn đọc Huỳnh Văn Tiến (tienhuynh…@gmail.com)

Luật sư Lê Dũng, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo khoản 1 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 và khoản 1 Điều 5 Thông tư 153/2013 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 105/2014) thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại kho bạc nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của kho bạc nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt.

Nếu quá thời hạn nêu trên, cá nhân, tổ chức bị xử phạt sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. Cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Lúc này, Số tiền nộp phạt = Tổng số tiền phạt chưa nộp + (Tổng số tiền phạt chưa nộp x 0,05% x Số ngày trễ).

Theo khoản 1 Điều 77 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, việc miễn, giảm một phần tiền phạt được áp dụng trong trường hợp người bị phạt tiền từ 3 triệu đồng trở lên đang gặp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo, tai nạn mà không có khả năng thi hành quyết định xử phạt.

Việc người nộp phạt rơi vào các hoàn cảnh khó khăn vừa nêu phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc. Đồng thời, người bị xử phạt phải làm đơn đề nghị giảm, miễn phần còn lại hoặc toàn bộ tiền phạt, gửi người đã ra quyết định xử phạt để được xem xét.

Như vậy, trường hợp của anh Tiến sẽ không thuộc trường hợp được xem xét miễn, giảm tiền phạt, cũng như tiền chậm nộp phạt do vi phạm giao thông. Anh Tiến nên nhanh chóng nộp tiền phạt và tiền phạt do chậm nộp phạt nhằm tránh số tiền phạt gia tăng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm