Dịch vụ hàng không được giảm 10-20% phí, lệ phí

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.

Đây là giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với dịch COVID-19.

Cụ thể, trong lĩnh vực nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay: Tổ chức, cá nhân khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và kinh doanh cảng hàng không sẽ nộp phí bằng 90% mức thu quy định (giảm 10%). 

Trong lĩnh vực hải quan, lệ phí ra vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam: Tổ chức, cá nhân khi ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam sẽ nộp phí, lệ phí bằng 90% mức thu quy định.

ACV đã giảm bảy loại dịch vụ hàng không đối với các hãng hàng không quốc tế  và nội địa. Ảnh: P.ĐIỀN

Trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm đối với máy bay, cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay: Tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp dịch vụ đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay và thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay sẽ nộp phí bằng 80% (giảm 20%) mức phí tương ứng quy định.

Kể từ ngày 1-1-2021 trở đi, các quy định nộp phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày 27-5-2020.

Trước đó, nhằm chia sẻ khó khăn cùng với các hãng hàng không, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã giảm giá các dịch vụ hàng không cho tất cả hãng hàng không. Trong đó bao gồm các hãng hàng không quốc tế và nội địa đang sử dụng các dịch vụ tại các cảng hàng không của ACV.

Theo đó, có bảy loại dịch vụ thuộc thẩm quyền được ACV miễn, giảm giá gồm: Dịch vụ dẫn máy bay giảm 50%; dịch vụ thang ống, thuê băng chuyền, xử lý hành lý tự động, thuê quầy, phục vụ mặt đất giảm 10%; dịch vụ thuê văn phòng đại diện hãng đối với các hãng hàng không dừng bay sẽ miễn 100%, còn các hãng vẫn duy trì bay sẽ giảm ở mức tối đa theo quy định của nhà nước là 30%.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Nên ưu tiên phương pháp tính thuế hỗn hợp trong sửa thuế TTĐB?

Nên ưu tiên phương pháp tính thuế hỗn hợp trong sửa thuế TTĐB?

(PLO)- Tại hội thảo “Trao đổi về một số nội dung của Luật thuế Tiêu thụ Đặc biệt (thuế TTĐB)” do Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội vừa tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng việc sửa đổi Luật thuế TTĐB là cần thiết và ưu tiên áp dụng hệ thống hỗn hợp.