Từ khóa:

#điện lực
Tìm thấy 113 kết quả
Tiết kiệm điện để bảo vệ môi trường

Tiết kiệm điện để bảo vệ môi trường

(PLO)- Chương trình "Người tiêu dùng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả" đã lấy người tiêu dùng làm trung tâm để hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.