Điều kiện để được nhận con nuôi

Do không muốn lập gia đình nên tôi muốn nhận con của người chị bà con làm con nuôi. Cho tôi hỏi điều kiện nào để được nhận con nuôi và thủ tục nhận con nuôi ra sao?

Bạn đọc có địa chỉ mail hathica…@gmail.com

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 14 Luật Nuôi con nuôi quy định điều kiện đối với người nhận con nuôi như sau: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi; có tư cách đạo đức tốt. Ngoài ra, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài muốn nhận người Việt Nam làm con nuôi phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật nước nơi người đó thường trú.

Cũng theo Luật Nuôi con nuôi, quy định về hồ sơ, thủ tục như sau: Hồ sơ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận người Việt Nam làm con nuôi phải có các giấy tờ, tài liệu sau đây: Đơn xin nhận con nuôi, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế. Văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam, bản điều tra về tâm lý, gia đình; văn bản xác nhận tình trạng sức khỏe; văn bản xác nhận thu nhập và tài sản; phiếu lý lịch tư pháp, văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân; tài liệu chứng minh thuộc trường hợp được xin đích danh.

Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi nước ngoài gồm có: Văn bản về đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu ý của trẻ em; tài liệu chứng minh đã thực hiện việc tìm gia đình thay thế trong nước cho trẻ em; các giấy tờ, tài liệu khác theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm