Điều kiện thi tuyển điều tra viên ở VKSND Tối cao

Quy chế này quy định nguyên tắc, điều kiện, nội dung, hình thức và quy trình thi tuyển điều tra viên sơ cấp, trung cấp và cao cấp ở VKSND Tối cao.

Theo quy chế, đối tượng dự thi là công chức hiện đang công tác tại VKS các cấp, sĩ quan quân đội nhân dân đang công tác tại VKS quân sự các cấp có đủ tiêu chuẩn dự thi theo quy định.

Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm: Văn bản đề nghị của cơ quan điều tra VKSND Tối cao, VKSND quân sự trung ương;

Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

Bản sao quyết định bổ nhiệm ngạch công chức đang giữ và văn bằng, chứng chỉ có liên quan;

Bản kiểm điểm ba năm công tác gần nhất;

Văn bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan, đơn vị của người dự thi đang công tác; nhận xét đánh giá của cấp ủy hoặc chính quyền nơi cư trú…

Việc thi tuyển kiểm sát viên vào VKS được tổ chức theo các hình thức: Thi viết trong thời gian 180 phút; thi trắc nghiệm trong 60 phút. Nội dung thi là kiến thức pháp luật về nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, nghiệp vụ điều tra hình sự.

Quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 6-9.