Tối 16-4, Bộ GTVT có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng không, hàng hải, Đường thủy nội địa, Đường sắt Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh trên cả nước về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Bộ GTVT việc vận chuyển hành khách thuộc 3 nhóm địa phương: Nhóm có nguy cơ cao (nhóm I), nhóm có nguy cơ (nhóm II), nhóm có nguy cơ thấp (nhóm III) sẽ thực hiện theo nguyên tắc dưới đây:

Về vận chuyển khách nội tỉnh, bộ lưu ý các địa phương phải căn cứ vào chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 158/2020 (Mục 4) để thực hiện. Theo đó, Thủ tướng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể việc vận chuyển hành khách bằng các phương tiện công cộng (Đường bộ, Đường thủy nội địa, Hàng hải) theo các cấp độ (yêu cầu, hạn chế, khuyến cáo đối với các hoạt động của 3 nhóm tỉnh, thành phố).

Về vận chuyển hành khách liên tỉnh (ngành đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) địa phương thuộc nhóm I, nhóm II, Bộ GTVT yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/2020 về lĩnh vực vận tải.

Cụ thể, các địa phương không thực hiện vận chuyển hành khách liên tỉnh, trừ trường hợp vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa.

“Trường hợp hành khách là người hết thời hạn cách ly, hoặc trường hợp đặc biệt khác có nhu cầu di chuyển, Sở GTVT phối hợp với Sở Y tế đề xuất và tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định…”- Bộ GTVT cho hay.

Các tỉnh thuộc nhóm III, Bộ GTVT yêu cầu chỉ được thực hiện vận chuyển hành khách liên tỉnh giữa các tỉnh trong nhóm III với nhau theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Đối với hàng không, Bộ GTVT yêu cầu đường bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh các hãng tiếp tục được khai thác 6 chuyến/ngày. Với đường bay Hà Nội - Đà Nẵng thực hiện 2 chuyến bay/ngày và TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng cũng thực hiện 2 chuyến/ngày.

“Ngoài 3 đường bay trên, các hãng hàng không có nhu cầu khai thác lập kế hoạch gửi đến Cục Hàng không Việt Nam để xem xét, quyết định trên cơ sở tình hình dịch bệnh tại các địa phương liên quan…”- Bộ GTVT nhấn mạnh.

Về đường sắt, Bộ GTVT yêu cầu duy trì 2 đôi tàu khách/ngày trên trục Bắc – Nam.

Bộ GTVT, cho biết các quy định trên có thời gian áp dụng tử 00 giờ ngày 17-4 đến hết ngày 22-4.

Từ 00 giờ ngày 23-4 đến hết ngày 30-4, Bộ GTVT cho biết sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể về dịch bệnh trong thời gian tới của từng địa phương, việc phân loại mỗi tỉnh vào từng nhóm có thể thay đổi.

“Tuy nhiên, việc vận chuyển hành khách thuộc 3 nhóm địa phương: Nhóm có nguy cơ cao, nhóm có nguy cơ và nhóm có nguy cơ thấp sẽ tiếp tục được thực hiện theo nguyên tắc chung như nêu trên…”- Bộ GTVT cho hay.