EVNNPC vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm nhân sự Hội đồng thành viên (HĐTV) EVNNPC và ký hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại EVNNPC.

Theo đó, EVN đã ban hành các quyết định bổ nhiệm HĐTV EVNNPC gồm: ông Thiều Kim Quỳnh, giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV EVNNPC; Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC, giữ chức vụ Tổng Giám đốc EVNNPC; Ông Hồ Mạnh Tuấn - Phó Tổng giám đốc EVNNPC, ông Vũ Thế Nam - Trưởng Ban Tổng hợp, ông Bùi Lê Cường - Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện giữ chức vụ Thành viên HĐTV EVNNPC.

Điện lực miền Bắc có nữ Tổng giám đốc - ảnh 1
Đỗ Nguyệt Ánh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc EVNNPC. 

Cùng với đó, ông Nguyễn Đức Thiện - Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc EVNNPC;  Ông Vũ Anh Phương - Trưởng Ban Quản lý đấu thầu EVNNPC giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc EVNNPC; Ông Lê Văn Trang - Trưởng Ban Kế hoạch EVNNPC, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc  EVNNPC. Ngoài ra, ông Lê Minh Tuấn và ông Lê Quang Thái tiếp tục đảm nhận vị trí Phó Tổng giám đốc  EVNNPC.

Như vậy, EVNNPC chính thức thay đổi từ cơ cấu tổ chức quản lý Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, Kiểm soát viên chuyên trách sang mô hình có HĐTV, Ban Tổng giám đốc và Kiểm soát viên chuyên trách. Với mô hình quản lý mới, chức năng quản lý của Chủ tịch HĐTV và chức năng điều hành của TGĐ được tách bạch, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc, đảm bảo kịp thời, đúng chức năng, đồng thời phát huy được sức mạnh trí tuệ tập thể.