Theo đó, một trong các nội dung đáng chú ý là yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện, thị xã không triển khai thực hiện đầu tư tràn lan lát đá vỉa hè ở các tuyến phố.

Cụ thể, việc đầu tư lát đá vỉa hè chỉ được triển khai khi đáp ứng được yêu cầu đồng bộ hạ tầng kỹ thuật như cấp thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, cáp điện, thông tin liên lạc, cảnh quan đô thị… Bên cạnh đó, chỉ tiến hành lát đá ở một số quận nội thành, tập trung trọng điểm ở những khu vực có ý nghĩa quan trọng về lịch sử-văn hóa, cần thiết phục vụ cho du lịch.
Đối với các quận khác cần xem xét, đánh giá mức độ cần thiết, nếu đáp ứng được các yêu cầu về đồng bộ hạ tầng kỹ thuật thì tiến hành cải tạo theo đúng kế hoạch đã được chỉ đạo.

UBND TP cũng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch-Kiến trúc và các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và thiết kế mẫu vỉa hè theo kế hoạch của TP.