(PLO)- UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT báo cáo tình hình triển khai và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống thu phí không dừng (ETC) tại các trạm BOT trên địa bàn TP.

Cụ thể, UBND TP kiến nghị Bộ GTVT nghiên cứu, ban hành các quy định liên quan đến việc bắt buộc các phương tiện ô tô tham gia giao thông phải thực hiện dán thẻ đầu cuối (E-tag) và nộp tiền vào tài khoản trả trước để thanh toán dịch vụ ETC cũng như chế tài đối với trường hợp vi phạm.

UBND TP cũng kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ hỗ trợ, sớm có ý kiến góp ý đối với báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư nâng cấp hệ thống ETC tại trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh. Đồng thời, hỗ trợ kết nối, chia sẻ dữ liệu giám sát hoạt động của các trạm thu phí không dừng trên địa bàn TP về Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thuộc Sở GTVT TP phục vụ công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát.

ĐÀO TRANG