Làm sao để giảm thiểu trình trạng biến đổi khí hậu?
(PLO)- Để giảm nhẹ biến đổi khí hậu toàn cầu, cần giảm phát thải khí CO2.

Theo Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương, khí Cacbonic tham gia vào chu trình các-bon tự nhiên, giúp cho các chu trình vận động của tự nhiên và sự sống trên Trái đất được ổn định.

Tuy nhiên, quá trình phát triển của con người làm gia tăng lượng Cacbonic phát thải vào bầu khí quyển, dẫn tới thay đổi các chu trình tự nhiên của Trái đất. Thời gian gần đây, hiện tượng được nhắc đến nhiều nhất đó là khí quyển trái đất đang ấm dần lên, gây biến đổi khí hậu toàn cầu và nguyên nhân được xác định là do nồng độ khí Cacbonic gây hiệu ứng nhà kính đã tăng lên đáng kể.

Trước yêu cầu về giảm nhẹ biến đổi khí hậu toàn cầu, cần giảm phát thải khí cacbonic-CO2, và trên thế giới việc giảm thải khí này đang tập trung vào hai nhóm chính và bốn giải pháp.

Cụ thể, nhóm 1 hướng tới không phát tán thêm CO2 vào khí quyển và nhóm 2 là làm giảm lượng CO2 trong khí quyển xuống mức phù hợp.

Ở nhóm một có ba giải pháp chính. Giải pháp 1 (chi phí thấp) giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng các chính sách, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong nền kinh tế.

Giải pháp 2 là giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch thông qua chuyển đổi sang sử dụng các dạng năng lượng tái tạo, năng lượng mới (gió, mặt trời, thủy điện, thủy triều, địa nhiệt, sinh khối, hạt nhân, năng lượng hydrogen...) thay thế các dạng năng lượng hóa thạch truyền thống. Và giải pháp thứ 3 là thu giữ, sử dụng tuần hoàn, lưu trữ các-bon (CCUS) bằng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ từ các nguồn phát thải lớn, tập trung. Hai nhóm giải pháp này đều cần một nguồn chi phí cao để thực hiện.

Đáng lưu ý, mặc dù giải pháp số 3 chủ yếu được áp dụng đối với các nguồn phát thải CO2 lớn, tập trung như các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, xi măng, phân bón,... và được tiếp cận qua các bước gồm thu giữ (Carbon Capture), sử dụng (Utilization), lưu giữ (Storage) hoặc kết hợp sử dụng và lưu giữ các-bon, gọi chung là CCUS. Song CCUS là công nghệ sạch, có thể loại bỏ phát thải CO2 từ các ngành công nghiệp lớn như nhiệt điện, xi măng, luyện gang thép, sản xuất phân bón và hóa dầu.

Đây là một phần của nền kinh tế năng lượng mới trong tương lai khi kết hợp với nguồn năng lượng Hydrogen và năng lượng sinh học để tạo ra nguồn năng lượng các-bon trung tính và được nhiều quốc gia hướng tới triển khai.

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững cũng cho hay CCUS sẽ tạo ra việc làm mới và cộng đồng bền vững trong tương lai. Giải pháp này cũng được đánh giá là giải pháp có chi phí thấp hơn so với các chi phí thiệt hại về môi trường và sức khỏe do phát thải gây ra và sẽ tiếp tục giảm khi các thiết bị được thương mại hóa nhiều hơn.

Đối với nhóm hai sẽ thực hiện bằng giải pháp thứ 4 là tăng cường hấp thụ CO2 và lưu trữ trong các sinh khối rừng trồng và rừng tự nhiên nhờ quá trình quang hợp tự nhiên của thực vật. Giải pháp này cũng sử dụng chi phí thấp khi thực hiện.

Theo Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, hầu hết các quốc gia như Việt Nam có xu hướng lựa chọn các giải pháp có chi phí thấp (giải pháp 1 và 4) để thực hiện trước và từng bước triển khai các giải pháp có chi phí cao phù hợp với điều kiện và quy mô của nền kinh tế.

Tuy nhiên, Vụ cũng thông tin hiện nay, Việt Nam vẫn chưa ban hành chính sách cụ thể về trách nhiệm, nghĩa vụ giảm phát thải khí nhà kính bắt buộc, chủ yếu đang được lồng ghép trong các chính sách phát triển năng lượng quốc gia như phát triển năng lượng tái tạo và chính sách về sử dụng hiệu quả năng lượng.

T.HÀ