Ông Tập Cận Bình đến Washington

Ông Tập Cận Bình đến Washington

(PL)- Báo Mỹ đưa tin Trung Quốc sẽ công bố cam kết thiết lập thị trường quốc gia về hạn ngạch CO2 nhằm giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.