Ngày 22-9, Bộ TN&MT đã có thông tin báo chí phản hồi về ý kiến DN trong việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Trong đó, DN cho rằng quy định của dự thảo “sẽ làm tăng gánh nặng, chi phí về môi trường”.

Giảm nhiều thủ tục, hồ sơ trình tự

Trước các ý kiến trên, Bộ TN&MT khẳng định bản dự thảo Nghị định mới nhất (ngày 16-9) đang gửi Bộ Tư pháp thẩm định đã tiếp thu các ý kiến của nhiều cơ quan liên quan, trong đó có cộng đồng DN.

Dự thảo này có nhiều quy định nhằm cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính (TTHC), giảm thời gian và chi phí tuân thủ của DN. Cụ thể, dự thảo đã giảm 18 TTHC so với quy định hiện hành (giảm 34%); tích hợp 07 loại giấy phép, xác nhận gồm: Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, Giấy phép xả khí thải công nghiệp, Giấy phép xử lý chất thải nguy hại (CTNH), Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, Giấy phép xả nước thải vào công trình thuỷ lợi, Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH vào 1 giấy phép môi trường (GPMT).

“Như vậy, nếu như trước đây thay vì phải thực hiện nhiều giấy phép đơn lẻ thì theo dự thảo, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện 1 thủ tục là đề nghị cấp GPMT” – Bộ TN&MT nêu rõ.

Bộ TN&MT lên tiếng trước lo lắng của DN về 'tăng chi phí, thêm thủ tục' - ảnh 1
Đoàn công tác của Bộ TN&MT thị sát hệ thống xử lý nước thải của một nhà máy sữa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Bên cạnh đó, Bộ TN&MT cho rằng ý kiến của các DN về việc "trước đây, chỉ có các dự án gây ô nhiễm đến môi trường (nhóm I) mới phải làm báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và xin giấy phép môi trường, nhưng với quy định mới thì các dự án và nhà máy nhóm I và nhóm II kể cả đã hoạt động cũng phải làm ĐTM và xin giấy phép môi trường" là không có cơ sở.

Cụ thể, tại Khoản 1 Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường quy định đối tượng phải thực hiện ĐTM là dự án nhóm I và nhóm II có yếu tố nhạy cảm về môi trường như xả thải vào nguồn nước cấp sinh hoạt, đầu tư trong khu bảo tồn thiên nhiên, rừng, di tích lịch sử văn hóa…

Bản dự thảo mới nhất đã tiếp thu nhiều ý kiến của các hiệp hội, doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa nhiều quy định về hồ sơ, trình tự đề nghị cấp giấy phép môi trường như: chỉnh sửa nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép đơn giản hơn, phù hợp với từng đối tượng được cấp giấy phép; bỏ trình tự về thông báo việc nộp phí thẩm định cấp giấy phép; đơn giản hóa quy trình rà soát tính hợp lệ của hồ sơ theo hướng chỉ thực hiện một lần (dự thảo cũ thì thực hiện 2 lần khi tiếp nhận hồ sơ và khi thành lập đoàn kiểm tra). Quy trình cấp giấy phép môi trường cũng được đề xuất đơn giản hóa theo tính chất của dự án.

Dự thảo mới nhất cũng đề xuất không quy định mức xả thải càng lớn thì phải thực hiện tần suất quan trắc định kỳ càng nhiều (6 hoặc 12 lần/năm); thay vào đó, quy định tần suất quan trắc thực hiện như quy định hiện hành nhưng chỉ áp dụng đối với nguồn nước thải có lưu lượng xả thải lớn (trên 200 m3/ngày đối với loại hình gây ô nhiễm và trên 500 m3/ngày đối với loại hình khác) và nguồn khí thải có lưu lượng xả thải lớn (trên 50.000 m3/h…).

Đặc biệt, đối với các dự án, cơ sở thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong 3 năm liên tiếp với kết quả quan trắc chất thải đạt quy chuẩn và kết quả thanh tra, kiểm tra không vi phạm hành vi xả thải vượt quy chuẩn thì được miễn thực hiện quan trắc định kỳ trong thời hạn của giấy phép môi trường.

Áp dụng quy định mới có lộ trình

Bộ TN&MT cũng khẳng định các DN có sự hiểu nhầm khi cho rằng dự thảo quy định tỷ lệ tái chế, xử lý bao bì, sản phẩm của nhà sản xuất, nhập khẩu bắt buộc áp dụng ngay ở mức 80-90%. Cụ thể, dự thảo hiện nay không quy định cụ thể tỷ lệ tái chế cho từng sản phẩm, bao bì mà chỉ quy định công thức tham chiếu và quy trình xác định tỷ lệ tái chế bắt buộc cho từng giai đoạn. Tức là việc áp dụng quy định này có lộ trình. Chẳng hạn tỷ lệ tái chế quy định tại dự thảo cao nhất dự kiến là bao bì nhôm, chai PET ở mức 22,5% và thấp nhất là phương tiện giao thông là 1,8%. Theo đó dự thảo quy định mức tăng tỷ lệ tái chế bắt buộc không quá 5% cho 3 năm, như vậy VN có lộ trình 20-30 năm mới đạt mức tái chế 80-90% như các nước Châu Âu hiện nay...

Về đóng góp tài chính để hỗ trợ tái chế, Bộ TN&MT cho rằng đây là nội dung được quy định tại Điều 54 Luật Bảo vệ môi trường, không phải là khoản thuế, phí hay lệ phí theo quy định của pháp luật về thuế, phí và lệ phí.

Về bản chất đây là quy định trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu trong trường hợp không trực tiếp thực hiện tái chế, đây không phải là khoản đóng góp bắt buộc, do đó không thể được coi là một nguồn thu thuế, phí. Việc đóng khoản tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho các hoạt động tái chế liên quan đến các sản phẩm, bao bì của nhà sản xuất, nhập khẩu.

“Đối với khoản đóng góp này, cơ quan nhà nước chỉ thực hiện giám sát và kiểm tra việc sử dụng để đảm bảo đúng mục đích là hỗ trợ cho hoạt động tái chế”- Bộ TN&MT khẳng định.

Bộ TN&MT cho biết dự thảo nghị định được đăng toàn văn trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (địa chỉ: www.monre.gov.vn) và mong muốn tiếp tục tiếp nhận được ý kiến của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong quá trình hoàn thiện trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành.