Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình vừa có chỉ đạo liên quan tình hình thực hiện các chỉ tiêu đốt rác phát điện.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết dứt điểm thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án của Công ty Cổ phần Vietstar theo đúng quy định hiện hành, hoàn tất trước ngày 30-7. Trường hợp chậm trễ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM.

Bên cạnh đó, giao Sở TN&MT khẩn trương tổ chức làm việc, trao đổi với các chủ đầu tư có nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) để thống nhất về phương thức mở rộng quy mô, công suất đốt ác phát điện và các công nghệ xử lý hiện đại khác của các nhà máy hiện hữu. Đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% khối lượng CTRSH phát sinh tại TP.HCM được xử lý bằng công nghệ hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với  Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan khẩn trương đề xuất phương thức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đối với các nhà máy xử lý rác hiện hữu trên địa bàn TP  khi mở rộng quy mô, công suất xử lý bằng công nghệ mới hiện đại. Báo cáo UBND TP  trong tháng 7-2021.

Ngoài ra, Sở TN&MT cũng được giao tổ chức làm việc với các nhà đầu tư quan tâm, có năng lực và kinh nghiệm phù hợp để chủ động tổ chức thực hiện công tác lập đề xuất kêu gọi đầu tư hai dự án xử lý rác bằng công nghệ đốt rác phát điện và dự án cải tạo xử lý các bãi chôn lấp theo hình thức đối tác công tư PPP.