Đó là ý kiến của GS-TS Nguyễn Hữu Dũng - Viện trưởng Viện Môi trường Đô thị và Công nghệ Việt Nam, tại buổi họp báo Triển lãm quốc tế về ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước thải VIETWATER 2019 tại TP.HCM ngày 8-10.

Vận chuyển rác còn gây ô nhiễm môi trường - ảnh 1
Trang thiết bị thu gom, vận chuyển bị cũ, không đáp ứng nhu cầu thu gom, vận chuyển. Ảnh: NC

Tại đây, ông GS-TS Nguyễn Hữu Dũng đánh giá, hiện trạng ô nhiễm môi trường tại đô thị do chưa làm tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt. Đặc biệt, các thành phố lớn đang đứng trước nhiều thách thức về hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải. Việc thu gom, vận chuyển vẫn theo phương thức truyền thống, thủ công, bán cơ giới. Tỉ lệ thu gom rác thải sinh hoạt bình quân cả nước đạt 75%-80%.

Theo GS-TS Dũng, chất thải rắn phát sinh hằng ngày lớn, phương tiện thu gom, vận chuyển, cũng như nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu. Đồng thời, hiện nay trang thiết bị thu gom, vận chuyển bị cũ, không đáp ứng nhu cầu thu gom, vận chuyển. Các cơ chế, chính sách chưa thu hút được nhiều thành phần kinh tế tham gia. Đơn giá, định mức còn chậm đổi mới theo cơ chế thị trường.

"Để công tác thu gom, vận chuyển CTRSH đô thị được tốt hơn cần thực hiện hiện tốt phân loại rác tại nguồn; lập quy hoạch các điểm tập kết, trung chuyển rác thải; thiết lập hệ thống cơ giới hóa thu gom, vận chuyển; xây dựng cơ chế ưu đãi dịch vụ thu gom, vận chuyển của CTRSH đô thị;…" - GS-TS Dũng cho biết thêm.