Sở GTVT TP.HCM hướng dẫn việc đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết kể từ ngày 7-10.

Nộp hồ sơ qua web của Sở GTVT TP.HCM

Đối tượng đề nghị Sở GTVT TP.HCM hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết. Cụ thể đối với người đi từ TP.HCM đến các tỉnh, TP khác trong một số trường hợp cấp thiết thuộc các trường hợp cụ thể như: đưa đón người bệnh hiểm nghèo; đưa đón con nhỏ (< 18 tuổi); đưa đón phụ nữ mang thai; Tham gia phỏng vấn trước khi đi nước ngoài; Tham gia thi cử nếu có giấy báo thi; Thực hiện di chuyển theo yêu cầu của toà án hoặc cơ quan điều tra.

Người dân muốn về TP.HCM thì đăng ký qua web của Sở GTVT TP.HCM - ảnh 1
Người dân gửi đơn đề nghị thông qua web của Sở GTVT TP.HCM.

Đối với trường hợp người dân TP.HCM từ các tỉnh, TP khác có nguyện vọng trở về TP.HCM thuộc trường hợp: Có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM; Có giấy xác nhận tạm trú tại TP.HCM, giấy xác nhận tạm vắng của địa phương có địa chỉ nơi đến là TP.HCM. 

Lưu ý, người đã được sự chấp thuận bằng văn bản của UBND tỉnh, TP nơi đi cho phép đến TP.HCM không thuộc đối tượng cần Sở TP.HCM xác nhận di chuyển.

Những trường hợp trên, người dân có nhu cầu hỗ trợ di chuyển, thực hiện đơn đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết trên Cổng thông tin điện tử của Sở GTVT tại địa chỉ https://thongtin-sgtvt.tphcm.gov.vn/dich-vu-cong/dang-ky-di-chuyen.

Đơn đăng ký di chuyển phải được nộp trước thời gian dự kiến di chuyển ít nhất 48 giờ.

Giải quyết trong 48 giờ

Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm người dân nhận được thông tin đăng ký thành công của Sở GTVT, sở sẽ phản hồi kết quả giải quyết thông qua địa chỉ mail của người gửi đơn.

Cụ thể, đối với trường hợp đơn được chấp thuận: Người làm đơn sẽ nhận được file PDF của "Giấy đề nghị hổ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết” có mã QR code (Phụ lục 2: Mẫu giấy đề nghi hỗ trợ di chuyển đính kèm)

Người dân muốn về TP.HCM thì đăng ký qua web của Sở GTVT TP.HCM - ảnh 2
Hồ sơ sẽ được Sở GTVT giải quyết trong 48 giờ. 

Mã QR code này nhằm phục vụ các cơ quan kiểm tra, giám sát trong quá trình di chuyển. Trong trường hợp cần thiết truy xuất dữ liệu, nhân viên kiểm tra, giám sát quét mã QR code sẽ nhận được các thông tin chi tiết của người di chuyển (Phụ lục 3 đính kèm).

Người làm đơn hoặc người cùng đi trên phương tiện sẽ tự in giấy đề nghị hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết hoặc mang theo bản điện tử trên thiết bị di động để sử dụng khi lưu thông trên đường.

Trường hợp đơn không được chấp thuận: Người làm đơn sẽ nhận được phản hồi nguyên nhân không được chấp thuận đơn.

Trước đó, nhằm tạo điều kiện cho người dân TP.HCM từ các tỉnh thành trở về TP.HCM, Sở GTVT TP.HCM đã tiếp nhận đơn đề nghị tạo điều kiện cho người dân TP.HCM bị kẹt ở các tỉnh thành trở về TP.HCM.

Cũng theo Sở GTVT TP.HCM, lượng đơn đề nghị mà người dân gửi tới tăng lên từng giờ. 

Lãnh đạo Sở GTVT nhận định việc cấp giấy, đọc hồ sơ, trả hồ sơ mà Sở GTVT vẫn còn thủ công, gây mất sức và mất nhiều thời gian. Hiện nay, Sở GTVT phải huy động ngày đêm 40 cán bộ chuyên viên ngồi đọc mail mà người dân gửi tới, song số đơn gửi tới ngày càng nhiều. Trường hợp đơn sai càng mất nhiều thời gian xử lý hơn vì phải ngồi lọc xem có đúng đối tượng không, nếu sai phải mail hướng dẫn để người dân làm cho đúng. Thậm chí, lãnh đạo sở phải ngồi ký đến 1-2 giờ sáng cho kịp.