Từ thông tin phản ánh của khách hàng, Sawaco đã chỉ đạo Công ty CP Cấp nước Thủ Đức (công ty) xác minh việc hóa đơn tiền nước của nhiều hộ dân tại TP.HCM tăng cao.

Cụ thể, nhiều người dân phản ánh hóa đơn tiền nước kỳ 4-2020 tăng cao bất thường. Sau khi kiểm tra, xác minh, công ty xin phản hồi như sau:

Trường hợp một hộ ở đường 8, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức phản ánh đang sử dụng đồng hồ nước do khách hàng PCD đứng tên hợp đồng dịch vụ cấp nước.

Hóa đơn kỳ 4-2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhân viên công ty nghỉ làm nên tiêu thụ tạm tính trung bình bằng tiêu thụ kỳ 1, 2, 3-2020 là 11 m3, với số tiền tổng cộng là 75.900 đồng. Kỳ 5-2020 nhân viên công ty ghi được chỉ số. Sau khi đã trừ lượng nước kỳ 4-2020, tiêu thụ tính ra là 1 m3, khách hàng đã thanh toán hết nợ. Qua kiểm tra, giải thích, khách hàng không còn thắc mắc khiếu nại.

Tương tự, địa chỉ đường 9, khu phố 3, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức sử dụng đồng hồ nước mang danh hộ do khách hàng TTN đứng tên hợp đồng.

Hóa đơn kỳ 4-2020, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhân viên công ty nghỉ làm nên nên tạm tính mức tiêu thụ trung bình bằng các kỳ 1, 2, 3-2020 là 11 m3, số tiền tổng cộng là 75.900 đồng. Kỳ 5-2020 được ghi chỉ số, sau khi đã trừ lượng nước kỳ 4-2020 còn lại tiêu thụ 26 m3, khách hàng đã thanh toán hết nợ. Qua kiểm tra, giải thích, khách hàng không còn thắc mắc.

Một địa chỉ khác cũng ở đường 8, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức tương tự như hai trường hợp trên. Sau khi được giải thích, khách hàng không còn thắc mắc nữa.