Đòi chủ đầu tư giao nhà

Theo các khách hàng, trước đây công ty đã đồng ý phương án để họ đóng tiền thông qua một tài khoản chung tại ngân hàng để tiếp tục hoàn thiện dự án. Số tiền này sẽ được giải ngân dưới sự giám sát của khách hàng nhưng sau đó cam kết này không được chủ đầu tư thực hiện.

Theo hợp đồng, Petroland phải giao nhà vào tháng 9-2012 nhưng đến nay dự án vẫn chưa hoàn thiện. Đây là lần thứ sáu người mua căn hộ dự án này kéo đến đòi chủ đầu tư bàn giao nhà.

VIỆT HOA