Duy trì ham muốn tình dục trong cuộc sống

Duy trì ham muốn tình dục trong cuộc sống

"Không có thước đo chính xác cho hoạt động tình dục, chỉ khi nào bạn cảm thấy đau khổ về nó thì đó mới trở thành vấn đề", tiến sĩ Jan Shifren, trợ lý giáo sư sản phụ khoa và sinh học sinh sản tại Trường Y Harvard ở Boston, Mỹ cho biết.