Cơ quan trả lời

Đóng BHXH chưa đủ 20 năm, cách nào để được nhận lương hưu?

Tôi đang làm việc tại một công ty và có tham gia BHXH. Cuối tháng 12 này, tôi đến tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu 13 tháng đóng BHXH mới đủ 20 năm để đủ điều kiện nhận lương hưu.

Cho tôi hỏi, trường hợp của tôi có được đóng BHXH tự nguyện một lần cho 13 tháng còn thiếu để được nhận lương hưu không? Sau khi tôi đóng BHXH đủ 20 năm thì tôi sẽ bắt đầu hưởng lương hưu khi nào?

Bạn đọc Thanh An(TP.HCM)

Người dân đến Cơ quan BHXH TP.HCM thực hiện thủ tục BHXH.
Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Bảo hiểm xã hội TP.HCMtrả lời: Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường đã đến tuổi nghỉ hưu mà chưa tham gia đủ 20 năm BHXH thì chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

Nghị định 134/2015 có quy định đối với người đã đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu thì có thể đóng BHXH tự nguyện một lần để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.

Trường hợp của bạn đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu 13 tháng mới đủ 20 năm đóng BHXH thì bạn có thể đóng BHXH tự nguyện một lần cho thời gian 13 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Nếu bạn đóng BHXH tự nguyện một lần cho thời gian còn thiếu vào tháng 1-2022 thì bạn được hưởng lương hưu vào tháng 2-2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm