Đóng góp của cựu tù chính trị tô đẹp lịch sử dân tộc

Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gửi lời chúc sức khỏe tới cựu tù chính trị và tù binh đang sống tại TP.HCM. Phó Chủ tịch nước khẳng định những đóng góp của các cựu tù chính trị trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và trong thời bình đang góp phần tô đẹp trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, rất cần sự góp sức của cựu tù chính trị; mong muốn các cựu tù chính trị tiếp tục phát huy khí phách anh hùng cách mạng, tiếp tục giúp đỡ đồng đội, đồng chí có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao ở cơ sở, tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức.

N.ANH