Đồng loạt trùng tu 22 công trình di tích

Các di tích trùng tu trong năm 2015 với kinh phí 150 tỉ đồng gồm; Dự án tu bổ, phục hồi Phu Văn Lâu, Nhật Thành Lâu, các dự án tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế; tu bổ phục hồi lăng Tự Đức; bảo tồn thích nghi vườn Thiệu Phương với các hạng mục Vạn Tự hồi lang, Cẩm Xuân đường, Nhi Liên đường, Vĩnh Phương hiên, Hàm Xuân hiên. Bên cạnh đó, một số công trình đang phục hồi tu bổ trong năm 2014 sẽ trùng tu chuyển tiếp là Ngọ Môn; Tả - Hữu Tùng viện (lăng vua Thiệu Trị); lăng Tự Đức, Triệu Tổ miếu, lầu Tàng Thơ.

 Di tích Phu Văn Lâu sẽ được trùng tu trong năm 2015

Năm 2015, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế phấn đấu sẽ đón từ 3,1 – 3,3 triệu lượt khách tham quan, trong đó khách quốc tế từ 1, 1 – 1,3 triệu lượt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm