Đồng Tháp công bố hết dịch tả heo châu Phi

Dịch đã gây thiệt hại cho hơn 6.300 hộ chăn nuôi với tổng số heo bệnh và tiêu hủy hơn 123.000 con (hơn 8.000 tấn), chiếm hơn 47% tổng đàn heo của tỉnh.

Sau khi công bố hết dịch, tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT, các cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục theo dõi đàn, kiểm tra, giám sát gia súc mẫn cảm với bệnh dịch tả heo châu Phi kịp thời báo cáo. Tỉnh cũng lưu ý việc tái đàn cần gắn với tái cơ cấu chăn nuôi. Các cơ sở, người nuôi heo phải đăng ký với chính quyền địa phương; cơ sở chăn nuôi phải có tường, rào bao quanh, đảm bảo an toàn cho khu vực chăn nuôi và các biện pháp khác đảm bảo an toàn.

Tỉnh khuyến cáo các hộ phải để trống chuồng và thực hiện nghiêm ngặt việc vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại liên tục ít nhất trong 30 ngày trước khi thả nuôi.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm