Đồng Tháp: Công tác tư pháp phải gắn với phát triển kinh tế-xã hội

Bộ trưởng Hà Hùng Cường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác tư pháp và thi hành án dân sự của Đồng Tháp thời gian qua, đặc biệt là công tác phổ biến pháp luật, tìm hiểu về Hiến pháp năm 2013, công tác hộ tịch, lý lịch tư pháp, chứng thực... Bộ trưởng lưu ý thời gian tới ngành tư pháp Đồng Tháp nâng cao hơn nữa công tác kiểm tra, thẩm định văn bản pháp luật gắn với cải cách hành chính, gắn với chương trình trọng điểm phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Nhân chuyến công tác tại Đồng Tháp, Bộ trưởng Hà Hùng Cường và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu di tích mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; đến thăm và nói chuyện với cán bộ, công nhân, viên chức Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

GIA TUỆ