Dự án đắp chiếu, xem xét cả trách nhiệm hình sự

Dự án đắp chiếu, xem xét cả trách nhiệm hình sự

(PLO)- Các dự án này đến nay đều có đặc điểm chung là hiệu quả kinh tế không còn, giả sử các dự án đó được đưa vào triển khai thực hiện thì cũng không đủ điều kiện để cạnh tranh, thậm chí thu không đủ chi.