2 Sở của TP Hà Nội có trách nhiệm trong hàng trăm dự án 'đắp chiếu'

Đoàn giám sát HĐND TP Hà Nội vừa có dự thảo báo cáo kết quả giám sát về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật đất đai trên địa bàn.

Theo báo cáo, danh mục dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai còn tồn tại vi phạm từ thời điểm trước giám sát (năm 2018) và phát sinh thêm từ năm 2018 đến nay.

Trong đó, 66 dự án chưa được giao đất, cho thuê đất chậm thực hiện các thủ tục đầu tư, chậm triển khai theo quyết định được phê duyệt; 324 dự án đã được giao đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai tính đến tháng 4-2021.

Cụ thể, đối với 89 dự án chậm triển khai (tính đến năm 2012) còn tồn tại đã được Thường trực HĐND TP kiến nghị tại Báo cáo số 53/BC-HĐND ngày 20-9-2012, đến nay còn 56 dự án vẫn chưa được khắc phục dứt điểm các vi phạm theo kiến nghị giám sát.

Đặc biệt, 22 dự án có quyết định thu hồi đất, nhưng đến thời điểm tái giám sát vào tháng 3-2021 vẫn còn 18 dự án chưa được thu hồi đất trên thực tế.

2 Sở của TP Hà Nội có trách nhiệm trong hàng trăm dự án 'đắp chiếu' ảnh 1

Một dự án bất động sản tại ngõ 727, đường Tam Trinh (quận Hoàng Mai) quây rào từ nhiều năm nay. Ảnh: TP

Ngoài ra, trong số 383 dự án chậm triển khai giai đoạn 2012-2017, đến nay vẫn còn 293 dự án tiếp tục chậm triển khai hoặc có các vi phạm. Đặc biệt, trong số 90 dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính từ năm 2018, đến nay vẫn còn 37 dự án chậm nộp tiền sử dụng đất gần 2.000 tỉ đồng.

Qua tái giám sát, Thường trực HĐND TP còn phát hiện thêm 45 dự án chậm triển khai phát sinh sau khi HĐND TP giám sát vào tháng 7-2018 đến tháng 3-2021.

Đoàn giám sát cũng chỉ rõ, để xảy ra các tồn tại nêu trên có trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện kết luận giám sát của HĐND TP Hà Nội. Trong đó có trách nhiệm của hai sở ngành quan trọng là Sở TN&MT và Sở KHĐT.

Trong đó, Sở TN&MT đến nay vẫn chưa hoàn thành dự án xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu liên quan quản lý đất đai của TP.

Còn Sở KHĐT tư còn chậm xây dựng hệ thống thông tin quản lý các dự án ngoài ngân sách và chưa báo cáo rõ về thời hạn hoàn thành. 

Cả Sở TN&MT và Sở KHĐT chưa kiên quyết, chưa kịp thời, chưa làm hết trách nhiệm trong xử lý vi phạm của các nhà đầu tư. Việc quản lý, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện dự án theo tiến độ đã được phê duyệt còn thiếu chủ động; việc hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch còn chậm và chưa quyết liệt

Đoàn giám sát cũng chỉ rõ công tác hậu kiểm thực hiện các kết luận thanh tra và phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương để theo dõi, báo cáo tiến độ, vi phạm, hướng giải quyết của các dự án còn lúng túng và chưa được thực hiện kịp thời.

Việc đôn đốc, kiểm tra thực hiện một số kết luận sau thanh tra và giải quyết kiến nghị của các quận, huyện  chưa kịp thời; công tác giám sát, đánh giá đầu tư chưa được chú trọng, kém hiệu quả…

Theo đó, Đoàn giám sát đã kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo dõi, thanh tra, kiểm tra công tác triển khai thực hiện và xử lý vi phạm đối với nhóm các dự án mà Đoàn giám sát kiến nghị.

Đoàn giám sát cũng đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở TN&MT khẩn trương hoàn thành dự án Đầu tư xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của TP trong năm 2021;

UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở KHĐT khẩn trương hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin quản lý các dự án ngoài ngân sách, sớm hoàn thành việc rà soát thủ tục đầu tư của các dự án chậm triển khai chưa được giao đất, cho thuê đất và đề xuất thời hạn giải quyết thủ tục liên quan, có phương án xử lý dứt điểm từng dự án.

Sở QHKT tăng cường quản lý thực hiện dự án theo quy hoạch và rà soát tiến độ điều chỉnh quy hoạch với từng dự án, có biện pháp ngăn chặn lợi dụng đề xuất điều chỉnh quy hoạch để kéo dài thời gian triển khai thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai của dự án.