Bà Rịa-Vũng Tàu:

Dừng đề tài nghiên cứu về tình dục đồng giới nam

Ngày 3-11, tin từ UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết mới đây tỉnh vừa ban hành quyết định không thực hiện một số đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh đã được phê duyệt danh mục thực hiện năm 2018 và 2019.

Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu yêu cầu không thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với hai đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, gồm: Thực trạng lây nhiễm qua đường tình dục và hiệu quả can thiệp tăng hành vi an toàn tình dục trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu;  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo quản thuỷ sản bằng đá tuyết trên tàu lưới rê xa bờ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Ngoài ra, hai dự án sản xuất thử nghiệm dừng thực hiện, gồm: Ứng dụng công nghệ tưới tự động sử dụng năng lượng mặt trời tại công viên Hòa Bình, TP Bà Rịa; Xây dựng mô hình nhà màng 2000m2 ứng dụng công nghệ Internet vạn vật (IOT) sản xuất và cung ứng Dưa lưới (Cucumis melo L) và Cải bó xôi (Spinacia Oleracea) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kinh phí đã bố trí để thực hiện các đề tài, dự án nêu trên UBND tỉnh yêu cầu hoàn trả lại ngân sách nhà nước theo quy định.

Trước đó, cuối năm 2017 UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện năm 2018 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, gồm hai đề tài nghiên cứu và sáu dự án sản xuất thử nghiệm với tổng kinh phí thực hiện năm 2018 là 2,6 tỉ đồng.

Trong đó có đề tài “Thực trạng lây nhiễm qua đường tình dục và hiệu quả can thiệp tăng hành vi an toàn tình dục trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” và “Dự án thí điểm ứng dụng công nghệ tưới tự động sử dụng năng lượng mặt trời tại Công viên Hòa Bình, TP Bà Rịa”.

Riêng dự án “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo quản thuỷ sản bằng đá tuyết trên tàu lưới rê xa bờ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu” được phê duyệt danh mục năm 2019.

Thông báo của Tòa án nhân dân TP.HCM

Thông báo của Tòa án nhân dân TP.HCM

(PLO)- Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 162/2022/QĐ-MTTPS ngày 27-4-2022 mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn.
Thông báo của Tòa án nhân dân TP.HCM

Thông báo của Tòa án nhân dân TP.HCM

(PLO)- Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 162/2022/QĐ-MTTPS ngày 27-4-2022 mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn.