Được vay đến 25 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa nhà

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ về nhà ở là hộ nghèo; hộ chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở; hộ chưa được hỗ trợ nhà ở hoặc đã được hỗ trợ nhưng đã bị sập đổ hoặc hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ do thiên tai gây ra do bão, lũ, lụt, động đất, sạt lở đất, hỏa hoạn chưa có nguồn vốn để sửa chữa, xây dựng lại.
Danh sách các hộ gia đình nghèo đề nghị được hỗ trợ xây dựng nhà ở của thôn được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Đối với các hộ gia đình có cùng mức độ ưu tiên, việc hỗ trợ được thực hiện trước theo thứ tự:
- Hộ gia đình có nhà ở hư hỏng, dột nát (làm bằng các vật liệu rẻ tiền, chất lượng thấp) có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn;
- Hộ gia đình chưa có nhà ở (là hộ gia đình chưa có nhà ở riêng, hiện đang ở cùng bố mẹ, ở nhờ nhà của người khác, thuê nhà ở - trừ trường hợp được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước);
- Hộ gia đình có đông nhân khẩu.
Quyết định 33/2015/QĐ-TTg đã quy định mức vay như sau: Hộ gia đình thuộc diện đối tượng hỗ trợ có nhu cầu vay vốn, được vay tối đa 25 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở.
Lãi suất vay 3%/năm; thời hạn vay là 15 năm, trong đó thời gian ân hạn là năm năm. Thời gian trả nợ tối đa là 10 năm bắt đầu từ năm thứ sáu, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 10% tổng số vốn đã vay.