Không phải tất cả học sinh lớp 1 đều học trực tiếp

(PLO)- Việc tổ chức học tập cho học sinh tiểu học gồm lớp 1 và các khối lớp 2, 3, 4, 5 sẽ phụ thuộc vào cấp độ dịch trong giai đoạn thí điểm từ 13-12 đến 25-12. Cụ thể Công văn số 3430 của Sở GD&ĐT TP.HCM ngày 1-12 hướng dẫn như sau:

Phụ huynh không mặn mà với lớp mầm non không bán trú

(PLO)- Khi đã quyết định mở cửa trường cần tổ chức bán trú để tạo điều kiện cho phụ huynh, đồng thời cho trẻ lớp lá đi học trước để đánh giá tình hình rồi hãy triển khai đồng loạt.