EVNCPC: 'Khách hàng là trung tâm'

EVNCPC: 'Khách hàng là trung tâm'

(PLO)- Là doanh nghiệp đặc thù cung cấp điện năng, Tổng công ty điện lực miền Trung (EVNCPC) luôn nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng điện và chất lượng dịch vụ khách hàng.
EVNCPC vượt khó đẩy nhanh tiến độ các dự án

EVNCPC vượt khó đẩy nhanh tiến độ các dự án

(PLO)- Tổng công ty Điện lực miền Trung đang đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án hoàn thiện hệ thống cung cấp điện phục vụ nhân dân 13 tỉnh, thành khu vực miền Trung – Tây Nguyên.