EVNNPC ra mắt sản phẩm chuyển đổi số về kinh doanh và dịch vụ khách hàng

Ngày 18-11, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức lễ ra mắt sản phẩm chuyển đổi số: Quy trình Tài chính kế toán và Quy trình Kinh doanh và dịch vụ khách hàng. EVNNPC đã trở thành đơn vị tiên phong trong ngành điện trong việc số hóa các quy trình nghiệp vụ.

Lãnh đạo EVN, EVNNPC thực hiện nghi thức công bố sản phẩm chuyển đổi số.

Số hóa Quy trình tài chính – kế toán: EVNNPC số hóa đồng bộ, toàn diện với 6 quy trình nghiệp vụ: Quy trình cấp phát, giải ngân, thanh xử lý, mua sắm, thanh toán điện mua ngoài, thẩm tra quyết toán.

Số hóa quy trình kinh doanh và dịch vụ khách hàng gồm 5 quy trình được số hóa thành công (Quy trình quản lý hợp đồng IPP và thanh toán tiền mua điện IPP; Báo cáo quản lý hợp đồng, thu nộp; Báo cáo hỗ trợ điều hành; Báo cáo quản lý đo đếm; Quản lý công tác dịch vụ khách hàng).

Với hai sản phẩm này, EVNNPC đã tiết kiệm được 50.000 ngày công/năm; Hơn 43 tỉ đồng/năm chi phí in ấn và nhân công; hơn 30.000 m2 diện tích kho lưu trữ hồ sơ giấy; giảm 50%-80% thời gian thực hiện công việc...

Đặc biệt, 100% các nghiệp vụ được thực hiện chuẩn xác, không sai sót; chuẩn hóa toàn bộ các mẫu biểu, hồ sơ, quy trình cập nhật, trình tự thủ tục..., đảm bảo  tính công khai, minh bạch, sự giám sát của các cấp quản lý trong từng công đoạn.

EVNNPC đặt mục tiêu cơ bản trở thành doanh nghiệp số vào năm 2022, vận hành trong không gian số từ năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm