Gần 14.000 tỉ đồng để làm 63 km cao tốc Ninh Bình-Thanh Hóa

Quy mô dự án giai đoạn hoàn chỉnh được xây dựng sáu làn xe, chiều rộng nền đường 32,25 m, vận tốc thiết kế 120 km/giờ. Trong đó phân kỳ giai đoạn 1 xây dựng quy mô bốn làn xe, bề rộng nền đường 17 m, tổng mức đầu tư hơn 14.000 tỉ đồng. Thời gian xây dựng khoảng 36 tháng, thời gian hoàn vốn dự kiến khoảng 18 năm. 

Được biết tuyến của dự án đi qua địa phận các huyện Yên Mô, Hoa Lư, TP Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) và các huyện Hà Trung, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, Đông Sơn, Triệu Sơn, Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa).

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn thông xe trong tháng 11-2022

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn thông xe trong tháng 11-2022

(PLO)-  Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh khẳng định sẽ nỗ lực chỉ đạo các đơn vị, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30-10-2022.