Gần 50% giảng viên chưa có bằng sau ĐH

Ông lý giải: “Theo thống kê, tổng số giảng viên ĐH, CĐ ở nước ta đến nay là 77.500 người, trong đó giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư chiếm tỷ lệ 3,5%; có trình độ tiến sĩ khoảng 10% và thạc sĩ khoảng 40%. Như vậy còn khoảng 50% giảng viên ở các cơ sở GDĐH chưa có bằng tiến sĩ, thạc sĩ. Vì vậy nếu quy định cứng trong luật GDĐH là giảng viên ĐH phải có trình độ thạc sĩ trở lên thì khi luật có hiệu lực sẽ có khoảng 50% số cán bộ giảng dạy hiện nay không được dạy, đồng nghĩa với việc giảm 50% quy mô đào tạo”. 

Theo Vũ Thơ (TN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm