Giải quyết khiếu nại cho hơn 13.600 người

Tuy chỉ có khoảng 16% khiếu nại, tố cáo đúng sự thật nhưng qua giải quyết đã thu hồi về cho Nhà nước gần 860,7 tỉ đồng, 316 ha đất; khôi phục quyền lợi cho 13.617 công dân.

Ông Nguyễn Văn Kim, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế thuộc Thanh tra Chính phủ,  cho biết giai đoạn 2012-2016 số đơn khiếu nại, tố cáo giảm 54,6%, tuy nhiên tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp và gay gắt ở một số địa phương, nhất là những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng. Đặc biệt, tình hình khiếu kiện đông người tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp…

Tại hội nghị, các đại biểu kiến nghị cần tập trung sửa đổi, bổ sung những hạn chế, bất cập của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo nhằm bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, thiết thực. Việc sửa đổi luật theo hướng quy định rõ, đầy đủ, cụ thể, chi tiết hơn về trình tự, thủ tục giải quyết theo hướng dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.

Thủ tướng phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

Thủ tướng phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

(PLO)- Lễ phát động Tết trồng cây là hoạt động cấp quốc gia mở đầu trong cả nước nhằm thực hiện chương trình "Vì một Việt Nam xanh" trong năm 2023 với mục tiêu trồng mới 22,5 triệu cây xanh.