'Nhìn các nước mà sốt ruột!'

'Nhìn các nước mà sốt ruột!'

(PLO)- Bộ Tài chính mong muốn xây dựng một nghị định có sức sống, chống nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.