Theo Quyết định số 770/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, được bổ nhiệm giữ chức chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước (HĐGSNN), nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, chủ tịch HĐGSNN có nhiệm vụ chủ trì các kỳ họp và giải quyết công việc của HĐGSNN giữa hai kỳ họp; quyết định bổ nhiệm ủy viên HĐGSNN; quyết định thành lập và bổ nhiệm chủ tịch hội đồng và các thành viên hội đồng giáo sư ngành, liên ngành; quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm người thay thế những ủy viên HĐGSNN, thành viên hội đồng giáo sư ngành, liên ngành không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Chủ tịch HĐGSNN phân công nhiệm vụ, quy định trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên HĐGSNN; chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát hoạt động của HĐGSNN, hội đồng giáo sư ngành, liên ngành và hội đồng giáo sư cơ sở; ban hành nghị quyết, ký quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư… 

2 kỳ vọng ở tân Bộ trưởng bộ GD-ĐT!
2 kỳ vọng ở tân Bộ trưởng bộ GD-ĐT!
(PLO)- Chúng tôi mong đợi Bộ trưởng hãy làm sao “cởi trói” cho giáo viên khỏi những sự việc “ngoài sư phạm” để giáo viên có nhiều thời gian hơn cho việc tự nâng cao chuyên môn của bản thân...