Giáo viên sẽ không còn “đuối” vì thi.... dạy giỏi

Đây là một trong những điểm mới của dự thảo sửa đổi về quy định thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi mà Bộ GD&ĐT sắp công bố trong một, hai tuần tới để lấy ý kiến đóng góp.

Nói qua về dự thảo này với báo chí, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, năm 2019 sẽ tập trung giảm áp lực, tạo động lực cho giáo viên. Trong đó, việc đổi mới về thi giáo viên dạy giỏi hay chủ nhiệm giỏi sẽ được quy định lại. Và sửa đổi cơ bản sẽ là chuyển từ thi sang xét để công nhận.

Cụ thể, việc đánh giá giáo viên dạy giỏi hay chủ nhiệm giỏi sẽ dựa vào các tiêu chí cốt lõi về giáo dục, giáo viên dạy giỏi gắn với tiêu chí về giảng dạy trong chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Và căn cứ cụ thể là qua sự tiến bộ của học sinh, sự tín nhiệm của phụ huynh, học sinh và cộng đồng.

Theo Bộ, việc xét để công nhận giáo viên giỏi trước hết là để giảm áp lực cho giáo viên hàng năm, đồng thời nhằm mục đích tôn vinh nhà giáo, lan tỏa sự đổi mới, sáng tạo của họ.

Bộ GD&ĐT cũng cho biết, để xây dựng dự thảo sửa đổi này, thời gian qua, Bộ đã có sự rà soát, kiểm tra thực tế, lấy ý kiến của các cơ sở, giáo viên nhiều vùng miền để đánh giá những mặt tích cực cũng như tiêu cực xung quanh việc thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi. Và theo Bộ, hiện dự thảo này đang hoàn thiện để công bố lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong 1-2 tuần tới.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm