Giấy nợ viết tay có được xem là chứng cứ?

Giấy nợ viết tay có được xem là chứng cứ?

Sáu tháng trước, tôi có cho bạn đồng nghiệp mượn 300 triệu đồng. Lúc cho mượn bạn tôi chỉ viết tay giấy mượn tiền, có ghi thời hạn trả tiền, có chữ ký của tôi và người bạn. 
Chồng trốn nợ, vợ 'một mình chống mafia'

Chồng trốn nợ, vợ 'một mình chống mafia'

Mấy ngày nay, tôi phải “một mình chống mafia” theo đúng nghĩa đen. Ngày nào cũng vậy, cứ sáng vừa mở mắt ra là một đám giang hồ xăm mình vằn vện đập cửa nhà đòi nợ.