Hà Nội: Doanh nghiệp thưởng Tết cao nhất 400 triệu đồng/người

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Mức thưởng tết cao nhất của doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội là 400 triệu đồng/người, thấp nhất 500 nghìn đồng/người.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Âm lịch năm 2023.

Cụ thể, mức thưởng Tết Quý Mão cao nhất ở doanh nghiệp ngoài nhà nước là 400 triệu đồng/người, thấp nhất là 500 nghìn đồng/người. Tuy nhiên, mức thưởng Tết Âm lịch bình quân của khối này chỉ đạt 3,5 triệu đồng/người.

Khối doanh nghiệp này có mức thưởng bình quân Tết Dương lịch bình quân là 650 nghìn đồng/người. Trong đó doanh nghiệp thưởng cao nhất là 29,2 triệu đồng/người, doanh nghiệp mức thưởng thấp nhất là 500 nghìn đồng/người.

Tiền lương bình quân ở khối doanh nghiệp ngoài nhà nước trong năm 2022 cho mỗi lao động là 6,8 triệu đồng/tháng. Doanh nghiệp có mức lương cao nhất mỗi lao động là 180 triệu đồng/tháng, thấp nhất là 4,6 triệu đồng/tháng.

Mức thưởng Tết Âm lịch ở khối doanh nghiệp FDI cũng có chênh lệch rất lớn. Cụ thể, doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 280 triệu đồng/người, doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500 nghìn đồng/người. Mức thưởng Tết Âm lịch bình quân của khối này là 4,1 triệu đồng/người.

Hà Nội: Doanh nghiệp thưởng Tết cao nhất 400 triệu đồng/người ảnh 1
Doanh nghiệp tại Hà Nội có mức thưởng Tết Quý Mão năm 2023 cao nhất là 400 triệu đồng/người. (Ảnh minh họa)

Mức thưởng bình quân Tết Dương lịch của khối doanh nghiệp FDI là 600 nghìn đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 125 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 350 nghìn đồng/người.

Tiền lương bình quân mỗi lao động trong năm 2022 của khối doanh nghiệp FDI là 7,4 triệu đồng/tháng. Trong đó doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 70 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 4,6 triệu đồng/người/tháng.

Doanh nghiệp do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ có mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 20 triệu đồng/người, thấp nhất là 500.000 đồng/người. Mức thưởng Tết Âm lịch trung bình của khối này là 3,1 triệu đồng/người.

Mức thưởng bình quân Tết Dương lịch của khối doanh nghiệp này là 860 nghìn đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 3, 2 triệu đồng đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400 nghìn đồng/người.

Tiền lương bình quân mỗi lao động năm 2022 của khối doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 7 triệu đồng/tháng. Trong đó, doanh nghiệp trả lương cao nhất cho mỗi lao động là 34 triệu đồng/tháng, thấp nhất là 5,1 triệu đồng/tháng.

Đối với các Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước, mức thưởng bình quân Tết Quý mão là 3,3 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 35 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550 nghìn đồng/người.

Mức thưởng bình quân Tết Dương lịch của các đơn vị này là 500 nghìn đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 3 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400 nghìn đồng/người.

Tiền lương bình quân năm 2022 của khối này là khoảng 6,95 triệu đồng/người/ tháng, trong đó doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 70 triệu đồng/người/tháng, doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 5,1 triệu đồng/người/tháng.

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.